Verksamhet

Här hittar du framförallt kontaktinformation kring HHFK.

Presentkort
Vill du få ett presentkort hemskickat eller är det något du undrar kring presentkort?
Email: present@hhfk.se

Utbildning
Är du intresserad av att börja skola och ta cert, har du frågor?
Email: utbildning@hhfk.se

Klubbadress
Vet du inte vem du ska ta kontakt med så är detta den allmänna email adressen.
Email: flygklubben@hhfk.se

Ordförande
Rolf Andersson
ordforande@hhfk.se

Segelflygchef
Tedor Ekdahl
segelflygchef@hhfk.se

Kassör
Christer Kaaling
kassor@hhfk.se

Sekreterare/Vice ordförande
Hans Svensson
sekreterare@hhfk.se

Ledamot
Claes Göran Lundqvist
ledamot@hhfk.se

Ledamot

Kristoffer Joelsson
ledamot@hhfk.se

Ledamot
Peter Gramvölgyi
ledamot@hhfk.se

Suppleant
Thomas Högman

Suppleant
Patrik Karlsson