Flygskolan

Hur blir man segelflygare?
För den flygintresserade är segelflygning en utmärkt avkoppling som verkligen erbjuder upplevelser utöver det vanliga. För motorflygare en segelflygning ett sätt att äntligen upptäcka vad flygning egentligen är…

Är man en tävlingmänniska erbjuder segelflyget nya möjligheter att mäta sina krafter med andra liksinnande. Det finns få sporter som kräver så mycket av sin utövare. Man ska sammtidigt kunna flyga, navigera, prata i radion samt bedöma vädret bättre än någon meteorlog. Dessutom bör man vara något av ett tekniskt geni för att hålla ordning på utrustning, flygplan och intrument.

Hur börjar man
Segelflygutbildning får man på någon av Sveriges ca 70 segelflygklubbar. Man får börja det året man fyller 15 år. De medicinska kraven är ungefär samma som för vanligt körkort.

Segelflygutbildning

Teori
Teoriutbildningen bedriver vi under det mörka halvåret och Du som börjar flyga utan teorin i bagaget får ägna dig åt självstudier parallellt med flygningen under sommaren. Teoridelen omfattar totalt 25-30 kvällspass, en kväll i per vecka. Ämnena är i huvudsak följande

  • Meteorologi
  • Navigation 
  • Bestämmelser 
  • Flyglära 
  • Aerodynamik 
  • Flygmedicin 
  • Radiokommunikation 
  • Flygmateriellära
  • Motorlära

Praktik
Den praktiska flygutbildningen pågår mellan April och September. Oftast är man en grupp på ca fyra elever som skolar en till två gånger i veckan. Normalt blir det tre till fyra starter per elev och kväll. Vi utbildar endast på Motorseglare ,TMG,  Grob 109 B . Under de första flygningarna lär man sig att känna igen terrängen runt fältet. Man får lära sig rodrens verkan och känna på ett roder i sänder. Snart klarar man av att flyga rakt fram. När man även lärt sig att svänga får man sköta större delen av flygningen efter lärarens anvisningar. Hit når man efter ca 8-10 flygningar. Därefter är det dags att lära sig behärska flygplanet när det kommer i stall (för låg fart) och räta upp det ur de onormala lägen som kan uppstå efter vikningar.

Eleven tar mer och mer över flygningen och sköter snart start och landning. När minimiantalet flygningar i dubbelkommando (DK = lärare och elev) är ungefär hälften av eleverna mogna för fin första ensamflygning (EK). För en del elever tar det lite längre tid, men det betyder inte att man är en sämre pilot, vi är ju olika människor som lär oss på olika tid.

Den första ensamflygningen är en av de största milstolparna i varje flygares liv och firas med tradition i varje flygklubb.
Utbildningen fortsätter sedan på S-certifikat, varvat med DK- och EK-flygningar. Här finslipas flygningarna och ovanor lagt sig till med under EK-flygningarna tas bort. En härlig känsla att verkligen kunna utnyttja termiken till max och sväva ljudlöst genom lufthavet, fri som en fågel.
När man sedan har gjort minst 90 övningar ,35 EK-flygningar och 25 timmars flygtid samt avlagt de skriftliga proven i teori samt radiotelefoni, får man ut sitt färska S-certifikat och får flyga TMG.